Værdier

De værdier jeg vægter og tillægger betydning i mit arbejde er omsorg, nærvær og trivsel.