top of page

Værdier

De værdier jeg vægter og tillægger betydning i mit arbejde er omsorg, nærvær og trivsel.

bottom of page