Priser og tilskud

En plads hos Kløvervanggaard Privat Pasningsordning koster 8.000 kr. (2021)

Betaling afholdes månedsvis forud og skal være til disposition på min konto den sidste hverdag i måneden.

Der betales for pladsen i alle årets 12 måneder. 

Rebild kommune udbetaler kommunalt tilskud på 5.639 kr. pr. måned, (2021) pr. barn i alle årets 12 måneder, til jer forældre. Dvs. i reelt kun betaler 2361 kr. for jeres plads. (2021)

Kommunen giver søskenderabat.

Betalingen reguleres årligt pr. 31/12.