top of page

læreplaner i pasningsordningen

Pædagogiske læreplaner

Iflg. Dagtilbudsloven skal der i private pasningsordninger tilrettelægges trygge læringsmiljøer der understøtter det enkelte barns læring.  Jeg har gennem mine 9 år i dagtilbud arbejdet med  de pædagogiske læreplaner og erfaret, at de som redskab, er med til at skabe en mere bevidst og målrettet pædagogik som fremmer det enkelte barns udvikling og trivsel.  Jeg vælger derfor at fortsætte med, at bruge de pædagogiske læreplaner i mit virke som privat børnepasser.

 

De pædagogiske læreplaner er mit arbejdsredskab, en beskrivelse af hvordan jeg arbejder med børnenes læring hos mig. De hjælper mig med at sikre, at jeg i mit pædagogiske arbejde kommer hele vejen rundt om barnets udvikling, således barnet udvikler sig til et kompetent individ. Både når jeg arbejder målrettet med det enkelte barn og med hele gruppen, skaber det tryghed og fællesskabsfølelse, børnene oplever at blive set og hørt, de får succes inden for deres nærmeste udviklingszone, alle sammen faktorer der skaber trivsel hos det enkelte barn.

De pædagogiske læreplaner er inddelt i 6 temaer:

 1. Personlig og alsidig udvikling

 2. Sprog

 3. Sociale kompetencer

 4. Natur og naturfænomener

 5. Krop og bevægelse

 6. Kultur og kulturelle udtryksformer.

 

Temaerne krydser hinanden og der er derfor ofte flere i spil samtidig.

 

 

 

PERSONLIG OG ALSIDIG UDVIKLING

 

MÅL:

 • At barnet udvikler sig til et nysgerrigt, selvstændigt og selvhjulpent individ, som føler sig som en del af fællesskabet.

 • At barnet kan begå sig i små og større grupper, acceptere børn og voksne omkring sig

 • At barnet kan acceptere egne og andres grænser.

 

METODE:

 • Barnet lærer at være nysgerrig på omverdenen når vi snakker om alt omkring os. Barnet øver sig og bliver dygtigere til det ,det allerede er god til. Barnet udvikler selvstændighed ved at få lov til selv at prøve. Barnet får mulighed for at deltage i fælles leg hvor det øver sig i, at sige til og fra, at sætte ord på egne følelser og handlinger.

 • Barnet lærer at lege sammen med andre, i pasningsordningen og legestuen, de lærer at acceptere hinanden som en del af fællesskabet fx ved at dele legetøj og vente på tur, og lytte til de andre børn.

 • Barnet øver sig i det der er svært og i at spørge om hjælp. Fx når det tager tøj på. Barnet øver sig i at lytte og se når andre børn siger fra i legen. Jeg som pædagog støtter denne læring ved at sætte ord på børnenes følelser og handlinger.

 

 

 

SPROG

 

MÅL:

 • At barnet udvikler sig så det er i stand til at kommunikere, at gøre sig forståelig for omverdenen

 • At barnet får en forståelse for sproget, verbalt og nonverbalt

 • At barnet lærer at lytte, modtage en lille besked og udføre den.

 

METODE:

 • Vi synger og hører musik. Vi leger sanglege og læser i bøger og pegebøger. Siger Rim og Remser.

 • Jeg sætter ord på egne og barnets handlinger, vi snakker om de ting vi ser og oplever.

 • At have øjenkontakt når vi taler sammen, så vi ved at hinanden lytter.

 

 

SOCIALE KOMPETENCER

 

MÅL:

 • At barnet lærer at omgås andre børn og voksne i små og større fællesskaber.

 • At barnet danner venskaber.

 • At barnet kan samarbejde med andre børn og voksne.

 • At barnet kan spejle sig i de andre børn, vise omsorg og hjælpe andre.

 

METODE:

 • Barnet får mulighed for at være aktivt sammen med andre børn og voksne, både i pasningsordningen og legestuen.

 • Barnet får mulighed for at lære de øvrige børn rigtig godt at kende gennem fælles leg og daglige rutiner, som understøtter venskabsdannelsen.

 • Barnet øver sig i at samarbejde med andre fx ved fælles leg  hvor der skal være plads til alles input og ved opgaver som borddækning.

 • Ved at sætte ord på barnets følelser så det genkender følelserne hos andre. Barnet viser omsorg og hjælper andre, fx ved at give et kram når en anden er ked af det,  eller hjælpe med at finde en manglende sko. Vi voksne er rollemodel for hvordan børnene lærer at handle i en given situation, de ser hvad vi gør.

 

 

 

NATUR OG NATURFÆNOMENER

 

MÅL:

 • Lære de forskellige årstider at kende.

 • Sanse vejret, sol, regn, blæst, sne.

 • Lære om ”fra jord til bord”.

 • Lære om dyr.

 

METODE:

 • Vi leder efter tegn på årstiderne, og samler materiale sammen.

 • Barnet er ude i al slags vejr, mærker på egen krop når solen varmer, regnen drypper på kinden, vinden blæser i håret og sneen lægger sig på næsetippen.

 • Vi snakker om hvor vores mad kommer fra, går i køkkenhaven og sår afgrøder, passer dem og høster dem når de er klar.

 • Vi snakker om de dyr vi ser i naturen og de dyr vi har på gården. Vi fodrer dem og lærer at være gode ved dem, fx ikke træde på sneglene.

 

KROP OG BEVÆGELSE

 

MÅL:

 • At kende kroppens dele, opnå en kropsbevidsthed.

 • Styrke barnets grov og fin motorik.

 • At stimulere barnets sanser.

 

METODE:

 • Vi benævner kroppens dele fx når vi tager tøj på, vi laver fagter til sange.

 • Barnet øver sig i at kravle op og ned fra puslebordet og barnevogn. Barnet øver sig i at tage tøj på selv, barnet øver sig i at gå, hoppe og køre på løbecykel. Barnet styrker sin finmotorik ved at lave puslespil, putte klodser i puttekassen, male/tegne, bygge med klodser. Når det øver sig i at spise og drikke selv.

 • Barnet sanser stimuleres hver gang det præsenteres for noget nyt og det undersøger det, ved at se, lytte, dufte, føle og smage.

 

 

KULTUR OG KULTURELLE UDTRYKSFORMER

 

MÅL:

 • Barnet får kendskab til traditioner som jul, fastelavn og påske.

 • Barnet udtrykker sig musikalsk. 

 • Barnet udfolder sig kreativt.

 • Barnet får kendskab til former og farver.

 

METODE:

 • Vi laver særlige aktiviteter omkring højtiderne, fx til jul hvor vi synger julesange og bager.

 • Barnet  får mulighed for at deltage i sang og sanglege, bruge instrumenter som maracas og rasleæg.

 • Barnet får mulighed for at tegne og male, klippe og klistre, bage.

 • Vi snakker om de former og farver vi møder i vores hverdag.

bottom of page